Informacje

Raporty dostępne w załącznikach

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół w Brzozówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BiuletynuInformacji Publicznej Zespołu Szkół w Brzozówce.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-22.