DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół w Brzozówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BiuletynuInformacji Publicznej Zespołu Szkół w Brzozówce.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-22.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • Brak mechanizmów sugerujących korektę znanego błędu wejściowego ,
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Lenczewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 566786779. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku: ilość 3 wejścia -zamknięte, kontrola i ochrona pracownika obsługi przy 2 wejściach (gdy nieobecny wzywany dzwonkiem). Pierwsze wejście (główne) dostępne dla uczniów klas IV-VIII, nauczycieli i interesantów. Drugie wejście –uczniowie klas II-III; Trzecie wejście dla uczniów (w czasie przerw międzylekcyjnych) kierowanych na plac szkolny. Przy wejściu głównym schody i podjazd dla wózków.
 2. W skład dwupoziomowego obiektu wchodzą dwa połączone ze sobą budynki: Budynek A sprzed 2000 roku i Budynek B oddany do użytku w 2010 roku. W budynku B znajduje się winda (platforma przy schodach) do wjazdu na piętro. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają też spoczniki.
 3. Opis dostosowań dla niepełnosprawnych:
  • pochylnia dla wózków przed wejściem głównym do budynku szkoły;
  • dzwonek przy wejściu do szkoły (w wiatrołapie);
  • winda (platforma wjazdowa) dla niepełnosprawnych przy klatce schodowej wewnątrz budynku B do wjazdu z parteru na piętro;
  • toaleta dla niepełnosprawnych z WC i prysznicem
 4. Parking jest wyznaczony umownie. Nie jest oznakowany. Nie ma na nim miejsc oznaczonych dla niepełnosprawnych;
 5. Wstęp z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach -nie jest uregulowany;
 6. Informacja o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego -jest możliwość skorzystania z tłumacza on-line;

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 maj 2019 10:29 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 grudzień 2020 11:22 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 grudzień 2020 11:23 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 grudzień 2020 11:48 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2024 11:04 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2024 11:13 Administrator BIP